PREAMBUL

lansare-mm

 

O societate nu poate exista în absenţa unei forţe dominante
ce guvernează asupra tuturor, astfel încât indivizii să ajungă
să funcţioneze împreună. Astăzi, această forţă este profund
anacronică, puterea izvorâtă din avere, profitul; o luptă în care
suma este zero: Eu câştig – Tu pierzi. Dacă ești foarte puternic,
cele mai profitabile activități sunt escrocheria, hoția, tâlhăria.
Pentru ca unul să fie bogat, mulţi, mulţi, enorm de mulţi trebuie
să fie săraci. Oamenii sunt „uniţi” în dezbinare; ei sunt aruncaţi
într-o luptă pe cont propriu într-un război fratricid monstruos:
fiecare împotriva tuturor.
Perversiunea situaţiei „de facto” devine şi mai evidentă
înţelegând că banul – o resursă virtuală pe care legile nenaturale,
deci nedrepte, ale societăţii noastre au impus-o ca resursă vitală –
este monopol privat al câtorva Familii Dinastice WASP,1 monopol
pe care îl folosesc ca Armă Economică de Distrugere în Masă
(EWMD2) în războiul financiar pe care îl duc împotriva noastră
pentru a ne menține pe noi și pe copiii noștri ca sclavi – prin
îndatorare – ai lor și ai copiilor lor.
MIŞCAREA DACIA va înlocui această forţă reacţionară,
retrogradă cu una evoluată, progresistă, DREAPTĂ şi
unificatoare într-o cu adevărat nouă paradigmă în care suma
este infinită: Eu câştig – Tu câştigi, fapt ce va permite înlocuirea
războiului cu cooperarea. Aceasta este puterea izvorâtă din
rațiune și cunoaștere: înțelepciunea, iar punerea ei în practică:
DREPTATEA. Principiul „După faptă şi răsplată” favorizează
renaşterea şi înflorirea societății și comunităţii, mediul optim
de dezvoltare completă a omului, singurul ambient care permite
dezvoltarea și evoluția conştienţei.
1 White Anglo-Saxon Protestant
2 Economic Weapon of Mass Destruction

Acest proiect nu poate fi înţeles cu adevărat fără a studia
în plus în continuare alte mii şi mii de pagini bibliografice.
Scopul lui este să cristalizeze în jurul unui singur nucleu pe
toţi cei care doresc o lume mai bună; numai această unire sub un
singur stindard – DREPTATEA – poate să facă accesibilă puterea
fizic necesară schimbării, ţinând cont că elita, nu numai că nu
doreşte pierderea supremaţiei, ci îşi foloseşte, pentru menţinerea
ei, toate resursele de care dispune; mai mult, cei care construiesc
au un handicap în faţa celor care doar distrug, exprimat plastic de
expresia „Ajunge o măciucă la un car de oale”.
Adevărul nu este democratic şi nu este accesibil tuturor;
nu este suficient să îl ai în fața ochilor; trebuie și să fii capabil să
îl recunoști drept ceea ce este.
Cu toate acestea, trebuie să înţelegem bine că O LUME
DREAPTĂ nu este în nici un caz o utopie; dimpotrivă, credinţa
iraţională că omenirea are viitor lăsând în continuare la cârma
destinelor omenirii pe negustorii – Ferengi este o superstiţie
fără legătură cu realitatea. Trebuie să hotărâm ce vrem să fie
Pământul: un magazin, un ospiciu, un abator, un circ sau o casă
și în consecință, să punem administratorii potriviți. Câtă vreme
conducătorii vor fi Ferengii, lumea va fi o piaţă iar noi vom fi o
marfă. Câtă vreme conducătorii vor fi psihopați, lumea va fi un
abator iar noi vom fi materie primă. Câtă vreme conducătorii vor
fi lideri Abrahamici, lumea va fi un ospiciu. Câtă vreme ne vom
agăța de superstiția că poporul nu are nevoie de guvernare pentru
că se poate conduce singur, lumea va fi un circ. În mod natural,
Pământul trebuie să fie casa noastră, iar conducerea trebuie să o
aibă cei mai înțelepți dintre noi. Individul, societatea și natura
trebuie să aibă relații sinergice. În consecință, instrumentul
potrivit pentru proiectarea viitorului omenirii este rațiunea.
Acțiunile celor retardați își au originea în egoism,
ignoranță și minciună. Rezultatul lor este nedreptatea – oul
care conține agresiunea, conflictul, violența. Astăzi nedreptatea
este generalizată iar dreptatea „umblă cu capul spart”. În

circumstanța în care mai multe grupuri au deja capacitatea de a
eradica omenirea folosind armele atomice, apreciem că secolul
acesta fie va fi DREPT, fie nu va mai fi deloc.
Ω ALTĂ LUME este posibilă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.