A incalcat Presedintele Senatului Romaniei legea 107/27 aprilie 2006?

Aseara l-am auzit pe Vasile Catu, in calitatea sa de Presedinte al Senatului Romaniei, strigand in Parlamentul Romaniei, “Slava Ukraina, Slava Romania!”.

Asa cum svastica este un simbol Indian dar actiunile Hitleristilor i-au conferit o noua semnificatie, care o face sa fie interzisa, tot asa “Slava Ukraina!” a dobandit o noua semnificatie odata cu Stepan Bandera.

Legea 107/27 aprilie 2006 spune ca in simbolurile cu caracter fascist sunt incluse si SLOGANURILE.

Mi se pare extrem de grav ca “al doilea om in stat” a adus deci un omagiu fascismului si l-a legat de Romania, atat prin caracterul oficial al sedintei cat si prin alaturarea celor doua tari in acelasi slogan.

Se poate sesiza cineva competent?

Rezumat: Istoria se repeta?

LEGE nr. 107 din 27 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

EMITENTPARLAMENTUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Literele b) şi c) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:”b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii;”.2. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:”d) prin holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării.”3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:”Art. 3. – (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:”Art. 4. – (1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:”Art. 5. – Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:”Art. 6. – Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.”7. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (4) vor avea următorul cuprins:”Art. 8. – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON):…………………………………………………………………………….(4) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile.”Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 aprilie 2006.Nr. 107.

Bad case of hypocrisy

Last week, Geoffroy Roux, the head of the Movement of the Enterprises of France (MEDEF), said French companies, such as Total, Danone, Societe Generale, Auchan and Decathlon, should not quit Russia because they have a responsibility to their employees and customers.

Este Romania in pericol?

Am ascultat o multime de “analisti” care au spus ca, “sub umbrela NATO, Romania este 100% in siguranta, nu exista nici un pericol”.
Afirmatia este falsa, intrucat Romania NU este in pericol dar nici NU este in siguranta.
Situatia Romaniei este DINAMICA, in functie de alegerile facute si respectiv de actiunile/inactiunile asumate.
In consecinta este posibil chiar ca Romania sa scape din ghearele Imperialismului si de aemenea poate primi lovituri militare nimicitoare. Contrar celor crezute de majoritte, pericolul potential exista din ambele parti.
In ceea ce priveste situatia momentana, cu un “lider” de nationalitate Germana si cu exacerbarea paroxistica (ca politica de stat) a Rusofobiei – am un “Deja Vu”.

Ferengi Rule

Cu ocazia conflictului din Ukraina, Vestul Colectiv si-a aratat adevarata fata.

Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=448620
  1. Romania nu da doi bani pe legislatia internationala; a introdus sanctiuni economice si militare impotriva Federatiei Ruse fara adoptarea unei rezolutii a Organizatiei Natiunilor Unite.
  2. Romania nu da doi bani pe dreptul la corecta informare, libertatea opiniilor, dreptul la exprimare (a banat situl Russia Today). Chiar daca Rusii ar minti pe situl lor, de ce Romanii sunt obligati sa inghita numai minciunile oficiale? Mass-media Romaneasca, guvernantii, companiile, retelele sociale se intrec intre ele in aruncatul cu mizerii spre Est si facutul plecaciunilor catre Vest. Deci opinia este total libera daca este aceeasi cu a Ferengilor; orice alta parere este suprimata.
  3. Romania a dat dovada de cel mai ingrozitor rasism: ura indreptata impotriva a tot ce e Rusesc a fost lasata libera sa iasa la suprafata si sa infecteze toate manifestarile sociale/oficiale. Sa ne reamintim ca Vestul si in particular Romania au fost foarte bucuroase cand Hitler a atacat Rusia – impreuna cu noi, Romanii!
  4. Romania a demonstrat ca (contrar celor afirmate in scris) in realitate este in continuare prietenoasa Nazismului – ideologiei ca Rasa Superioara poate face orice doreste Rasei inferioare, fara ca acest lucru sa fie cumva imoral sau neetic. Romania 8 ani s-a facut ca nu vede nedreptatile la care au fost supusi Romanii din Ukraina si se face in continuare ca nu vede ca in Ukraina actioneaza adevarati Nazisti (de moda veche, clasici, si nu neo-nazisti cum spun unii). Sigur ca niste descreierati exista in orice tara, dar in Ukraina sunt si in Guvern iar pe strazi au fost facute marsuri cu mii de persoane purtind torte.
  5. Vestul se bate cu pumnul in piept pentru sfintenia “dreptului de proprietate”; intr-o secunda au furat toate proprietatile Rusesti din Vest, fie ele private sau de stat. Deci, “drepul de proprietate” inseamna in realitate Dreptul Vestului la Proprietatea Celorlalti.